Ansatte ved Torslev

Torslev menighedsråd

Torslev Sogn

Kontakt præsten

Velkommen

Velkommen.html
Kontakt_prsten.html
Torslev_Menighedsrad.html
Ansatte_Torslev.html
 

Torslev sogn

Menighedsrådsmøder

Fremover vil en del menighedsrådsmøder være fælles for de to sogne i pastoratet. Datoer vil fremgå af lokalavisen.


Børnekirke

Der er børnekirke under prædiken ved højmesser. Det foregår i våbenhuset og de børn, der har lyst går, sammen med en voksen, i tårnværelset og tegner, maler, leger, hører historier m.v. mens præsten prædiker. Derefter vender vi tilbage og deltager i resten af højmessen.


Kirkebil

Ønskes der kirkebil i Torslev, bedes man

kontakte Dybvad-Østervrå Taxi dagen før

inden kl. 18.00 på telefonnummer:

98 86 42 14.


Uddrag af Torslev Kirkes

historie og fotos

Østervrå Sogn

Østervrå menighedsråd

Ansatte ved Østervrå

Babysalmesang

Kirkekor

Gudstjenesteliste

Aktiviteter i sognene

Info

Fotos

Ulvetime

stervra_Sogn.html
stervra_Menighedsrad.html
Ansatte_stervra.html
Ulvetime.html
Babysalmesang.html
Kirkekor.html
Gudstjenesteliste.html
Aktiviteter_i_sognene.html
Info.html
Fotos/Fotos.html