Velkommen til

Torslev og Østervrå Kirkers hjemmeside

Ansatte ved Torslev

Torslev menighedsråd

Torslev Sogn

Kontakt præsten

Velkommen

Kontakt_prsten.html
Torslev_Sogn.html
Torslev_Menighedsrad.html
Ansatte_Torslev.html
 

Midt i det smukke Vendsyssel finder man Torslev og Østervrå Kirker.

Der er tale om to kirker, to sogne og to menighedsråd med fælles præst og organist.

Kirkebladet

Arrangementskalender

Fotos fra cykelsponsorløb

Østervrå Sogn

Østervrå menighedsråd

Ansatte ved Østervrå

Babysalmesang

Kirkekor

Gudstjenesteliste

Aktiviteter i sognene

Info

Fotos

Ulvetime

Start chat med sjælesørger her:Mandag - torsdag

kl. 13.30-17.00 & 19.00-22.30

Østervrå Kirke er nu på Facebook.

Scan QR coden her:

stervra_Sogn.html
stervra_Menighedsrad.html
Ansatte_stervra.html
Ulvetime.html
Babysalmesang.html
Kirkekor.html
Gudstjenesteliste.html
Aktiviteter_i_sognene.html
Info.html
Fotos/Fotos.html
Fotos/Sider/Cykelsponsorlb.html
Kalender.html
Kirkeblade.html

Kommentarer, ideer,

ris eller ros?

Send os en mail:

Erling Mikkelsen

tove.erling@lysdal.dk

Michael Møller Nielsen

9226fortrolig@sogn.dk

http://www.folkekirken.dk/
http://www.sjaelesorg.nu
https://www.facebook.com/groups/960153054117607/
Glædelig advent 
og god jul

Gravermedhjælper 25 timer

Velkommen_files/Gravermedhj%C3%A6lper%20s%C3%B8ges%20til%20%C3%98stervra%CC%8A%202018.pdf

Gravermedhjælper 37 timer

Velkommen_files/Unavngivet%203.pdf