Ansatte ved Torslev

Torslev menighedsråd

Torslev Sogn

Kontakt præsten

Velkommen

Velkommen.html
Kontakt_prsten.html
Torslev_Sogn.html
Torslev_Menighedsrad.html
Ansatte_Torslev.html
 
Østervrå Sogn
Østervrå menighedsrådstervra_Menighedsrad.html
Ansatte ved ØstervråAnsatte_stervra.html
BabysalmesangBabysalmesang.html
KirkekorKirkekor.html
GudstjenestelisteGudstjenesteliste.html
Aktiviteter i sogneneAktiviteter_i_sognene.html
InfoInfo.html
FotosFotos/Fotos.html

Østervrå sogn

Kirkekaffe

Der er ofte kirkekaffe efter en højmesse. Kirkekaffe er i Østervrå kirke en stående kop kaffe og en lille småkage i våbenhuset. Velkommen til kaffe og en lille sludder...


Kirkebil

I Østervrå kører kirkebilen til alle gudstjenester ad den sædvanlige rute. Er man gangbesværet, kan man blive afhentet på bopælen, hvis der ringes dagen før inden kl. 18.00 på tlf.: 98 86 42 14. Yderligere oplysninger kan fås samme sted.


Menighedsrådsmøder

Mødeaftener ligger fast 2. tirsdag kl. 19.00 i ulige måneder for Østervrå, hvor der er møde i velfærdsbygningen på kirkens parkeringsplads. For Torslev sogn er møderne 1. tirsdag i lige måneder kl. 19.00 i præstegården på Lendumvej. Dagsorden for møder vil blive slået op i kirkerne og evt. også i avisen. Møderne er offentlige, og man er velkommen til at deltage aktivt i dem.

Fremover vil en del menighedsrådsmøder være fælles for de to sogne i pastoratet. Datoer vil fremgå af lokalavisen.


Østervrå Sogn

Østervrå menighedsråd

Ansatte ved Østervrå

Babysalmesang

Kirkekor

Gudstjenesteliste

Aktiviteter i sognene

Info

Fotos

Ulvetime

stervra_Menighedsrad.html
Ansatte_stervra.html
Ulvetime.html
Babysalmesang.html
Kirkekor.html
Gudstjenesteliste.html
Aktiviteter_i_sognene.html
Info.html
Fotos/Fotos.html